Menu Sluiten

Wat we doen

Wartmeverliesberekening

Een warmteverliesberekening volgens norm 12831 is een essentieel onderdeel van de EPB-verslaggeving en kan ervoor zorgen dat het E-peil van een gebouw daalt. Deze berekening is een technische analyse van de warmte- en energiebalans van een gebouw, waarbij de warmteverliezen en -winsten van het gebouw worden geëvalueerd. Het doel van de berekening is om zowel het vermogen te bepalen dat het productiesysteem (warmtepomp, …) moet kunnen leveren, als het vermogen dat het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren, convectoren, …) moet kunnen leveren

Het vermogen dat het productiesysteem moet kunnen leveren, wordt bepaald door het totale vermogen voor het hele gebouw te berekenen. Het vermogen dat het afgiftesysteem moet kunnen leveren, wordt bepaald door het vermogen per lokaal te berekenen.

Aan de hand van legplannen van de vloerverwarming (met vermelding van het gekozen tempeatuursregime en de berekende afgiftevermogen per ruimte) kan het gebouw een beter E-peil bereiken.

19222 Peter Van den Bergh 1