Menu Sluiten

Wat we doen

Ventilatie-verslaggeving

Ventilatieverslaggeving is een verplicht onderdeel van de EPB-verslaggeving voor nieuwbouw en energetische renovaties in Vlaanderen. Het houdt in dat een erkende ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag opmaakt.

Het ventilatievoorontwerp wordt opgesteld voor de start van de werken en beschrijft het gekozen ventilatiesysteem en de componenten ervan. Het ventilatieprestatieverslag wordt opgemaakt na de werken en geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer.

ventilatieverslageving